مقابله و درمان مشکلات جنسی دوران اعتیاد

چهارشنبه 27 دی 1391 06:00 ب.ظنویسنده : مریم بهشتی

 

مقابله با مشکلات جنسی ناشی از مواد 

تعداد زیادی از معتادان مواد را در ابتدا با انگیزهی افزایش توانایی جنسی مصرف میکنند. یکی از اثرات مواد این است که انزال را به تاخیر میاندازد.
در ابتدای مصرف، تاخیر انزال باعث طولانی شدن زمان مقاربت میشود که طولانی شدن زمان نزدیکی به چند دلیل مطلوب تلقی میگردد. یکی از دلایل مهم، عدم آگاهی افراد از روابط جنسی سالم است. معمولاً مردان با سرعت بیشتری به اوج لذت جنسی میرسند، اما رسیدن به ارگاسم در بسیاری از زنان دیرتر از مردان ایجاد میشود. از سوی دیگر در یک رابطهی جنسی طبیعی لازم است شخص، قبل از شروع نزدیکی، مدتی را صرف پیشنوازی جنسی نماید.

عدم وجود آموزش صحیح در مورد روابط جنسی باعث میشود بسیاری از زوجها همین اطلاعات ساده را نداشته باشند. بنابراین، از سویی عدم ارضای زن باعث نارضایتی وی از رابطهی جنسی میشود، و از سویی تصور غلط شخص باعث میشود وی خود را به دلیل ارضای سریع و عدم توانایی در ارضای شریک جنسی دچار ناتوانی جنسی فرض کند. نکتهی مهم و قابل ذکر این است که مصرف مداوم و درازمدت مواد باعث کاهش میل و حتی ناتوانی جنسی و عقیمی میشود. همچنین کاهش سطح تستوسترون در نتیجهی عملکرد غیر طبیعی جنسی در بسیاری از معتادان به هروئین یا دیگر مصرفکنندگان مواد دیده شده است. بنابراین، دقیقاً آنچه پیش میآید مخالف چیزی است که مورد انتظار بوده است. افرادی که دچار اختلال انزال زودرس هستند، بایستی به طریقهی دارویی و هم از طریق تکنیکهای رفتاردرمانی تحت درمان قرار بگیرند؛ اما متاسفانه بسیاری از بیماران راه درست مقابله با بیماری را نمیدانند و به جای مراجعه به متخصصانی که این اختلالات را درمان میکنند به سوءمصرف تریاک یا استفاده از مخدرهای دیگر یا مصرف خودسرانهی داروها و مواد قاچاق و غیرقانونی روی میآورند، بسیاری از این مواد اعتیادآورند و عوارض سوء جدی نیز به همراه دارند. پس، ترک اعتیاد یکی از علل عود همین مسائل جنسی است. فردی که مدت ها معتاد بوده و انزال دیررسی داشته است، پس از ترک اعتیاد دچار انزال زودرس میشود و لازم است به زوجین در این باره آموزش لازم داده شود.

 مسائل جنسی در دوران ترک مواد:
 مسئلهای که در دوران ترک مواد بایستی به آن توجه شود و دربارهی آن با بیمار و شریک جنسیاش صحبت شود، روابط جنسی بیمار است؛ چرا که اغلب بیماران با وجود مشکلات مهمی که در این زمینه دارند، از صحبت کردن در این زمینه شرم دارند و درمانگر باید زمینهی صحبت را فراهم کند تا بیمار بتواند به راحتی مشکلات و نگرانی خود را در این مورد بیان کند. همانطور که قبلاً ذکر شد، بیمار تحتتاثیر مواد دچار تغییراتی در عملکرد جنسی میشود که شایعترین این تغییرات، طولانی شدن فاز برانگیختگی جنسی و به تاخیر افتادن انزال است. هنگامی که بیمار مصرف مواد را کنار میگذارد، بلافاصله این مدت کوتاه میشود و بیمار مدت کوتاهی پس از تحریک یا تحریکی ناچیز دچار انزال میشود و گاهی این انزال حتی قبل از آن که دخول رخ دهد ایجاد میشود و گاهی مدت کوتاهی پس از دخول صورت میگیرد. در هر صورت، بیمار به آن اندازه که انتظار داشته از رابطهی جنسی خود لذت نمیبرد و دچار ناکامی میشود. گاهی شریک جنسی بیمار نیز لب به شکایت و انتقاد میگشاید و ناکامی وی را چند برابر میسازد و به ناچار بیمار به سوی مواد روان گردان باز میگردد. چه باید کرد؟ قدم اول این است که آموزش کافی هم به بیمار و هم به شریک جنسی او داده شود.

آنها باید بدانند نزدیکی طولانی که در دوران اعتیاد وجود داشته، یک نزدیکی طبیعی نبوده است. نزدیکی طولانی نه علامت مردانگی و قدرت است و نه کوتاه شدن زمان نزدیکی نشانهی ضعف و ناتوانی جنسی است. آنها باید بدانند نزدیکی طبیعی بیشتر باید پیشنوازی شود؛ و مرحله انگیزش جنسی طبیعی از 30 ثانیه تا 3 دقیقه بیشتر طول نمیکشد. به شریک جنسی بیمار بایستی توصیه کنیم که در صورت زودرس بودن انزال بیمار از سرزنش و تحقیر او خودداری کند. او نیز باید بیاموزد که با همکاری همسرش با تحریکات قبل از دخول، خود را به ارگاسم نزدیک کند و حتی به ارگاسم برساند تا برای رسیدن به ارگاسم نیازمند دورهی طولانی انگیزش نباشد. برخی توصیه میکنند که به زوج بیاموزیم تا حد امکان در هفتههای اول ترک از نزدیکی خودداری کنند؛ چرا که به خصوص در دوران بازگیری، انزال بسیار سریع رخ میدهد و احتمال این احساس ناکامی جنسی بیشتر میشود. در صورتی که پس از گذشت چند هفته و با دادن آموزشهای کافی به بیمار و همسر او هنوز از زودرس بودن انزال شکایت دارند، میتوان از دارو درمانی که ارگاسم را به تعویق می اندازد استفاده کرد.

 

 روش های درمان انزال زود رس

 1. درمانهای موضعی:
  استفاده از كرمهای بیحسكننده مانند ژل لیدوكابین ۲% و اسپریهای بیحس كننده میتواند در بهبود انزال زودرس موثر باشد. (ژل ۲% لیدوكابین + كرم پریلو كابین ۲.۵% + كشیدن كاندوم بر روی آلت تناسلی باعث افزایش زمان انزال میشود و استفاده از اسپریهای بیحس كننده به دلیل ایجاد حالت تكرر بعد از مصرف زیاد توصیه نمیشود)
 2.  درمانهای دارویی:
  داروهای مهار كننده بازجذب سرتونین و ضد افسردگی در درمان انزال زودرس موثرند، بر فرض مثال میتوان به داروهای خانواده اس اس آر آی، اشاره كرد كه شامل داپوكستین، فلوكستین، پاروكستین و سرتالین میباشند و همچنین گهگاه داروی ویاگرا را توصیه میكنند. (درمانهای دارویی را در مراحل حاد بیماری كه بیماری از فاز پزشكی وارد فاز روانی شدید شده و موجبات مشكلات عدیده در روابط فرد شده است، تجویز میشوند و استفاده بدون نظر پزشك از این داروها به دلایل ماهیت اعتیادآوری و شرطیكنندگی و گهگاه تكرر جنسی و همچنین آمار بالای خودآزاری در اثر استفاده از داروهای ضد افسردگی، توصیه نمیشود، لذا در صورت تمایل به استفاده از این روش حتما قبلا با یك متخصص مشورت كنید)


 3.  درمانهای رفتاری:
  این نوع درمانها از موثرترین، سالم و بدون عارضهترین نوع درمانها میباشند و بر طبق آنها فرد به جای استفاده از دارو یا مواد مصنوعی با استفاده از روشهای آموزشی رفتاری، سعی میكند رفتار و احساسات جنسی خود را كنترل كند (در بیشتر مواقع این روشها اولین پیشنهاد برای درمان میباشند)

 

این روشها به هفت بخش تقسیم میشوند:

 1. تكنیك ماسترز و جانسون:
  این روش شامل یادگیری، تشخیص و كنترل احساسات و رفتارهایی است كه منجر میشود فرد به اوج نقطه لذت جنسی برسد و انزال صورت گیرد، این روش نیاز به اراده و تمرین زیاد دارد، اما از جمله موثرترین روشهای درمانی است كه تاكنون برای درمان انزال زودرس شناخته شده است، بر طبق آن فرد در ابتدا توسط خود یا شریك جنسیاش، تحریك میشود و هر بار كه به نزدیكی نقطه اوج لذت جنسی میرسند، عمل تحریك را متوقف و بعد از چند لحظه كه احساسات فروكش كرد، دوباره اقدام مینمایند، بعد از چند روز تمرین اولیه، سكس به روشی كه مرد در زیر و زن در بالا قرار میگیرد عمل تكرار میشود به این صورت كه مرد در زمان نزدیك شدن به اوج نقطه جنسی با آگاه كردن زن كه در اینجا كنترل عملیات جنسی را در دست گرفته، او را باخبر میسازد تا رابطه را كنترل كند، بر طبق این روش كه از جمله بهترین روشهای درمانی است، فرد بعد از چندین هفته تمرین و ممارست، به مرحلهای میرسد كه كنترل رابطه جنسی برایش شرطی میشود و میتواند با كنترل احساسات سكسی خود، هم زمان رابطه جنسیاش را زیاد كند و هم شریك جنسیاش را ارضاء كند. (كلیه اصول این روش بر پایه تحریك و توقف قبل از نقطه اوج لذت جنسی میباشد، لذا از جمله بهترین روشها برای افزایش مهارت جنسی محسوب میشود). 
 2.  تكنیك فشار:
  طبق این روش با فشار دادن انتها یا سر آلت تناسلی قبل از انزال، از انزال جلوگیری میشود كه دلیل جلوگیری كردن آن این است، با فشار آوردن به این نقاط فشار خون در این نقاط كم میشود و درنتیجه نعوظ یا اركیسون كم شده و انزال دیر انجام می پذیرد. · خود ارضائی قبل از انجام سكس (به دلیل منحرف كردن سكس توسط استمناءهای غیرطبیعی توصیه نمیشود و از نظر شرعی حرام و گناه کبیره است ).
 3.  پوزسیون خوب هنگام مقاربت:
  روشهای معمول (مرد در بالا) كمك خیلی زیادی به درمان انزال زودرس نمیكند، برای درمان میبایست از روشهای جنسی كه در آن مرد به پشت خوابیده و زن در رو عملیات جنسی را با فعالیت زیاد كنترل میكند از جمله بهترین روشها برای درمان میباشند.
 4. تعدد مقاربت:
  زیاد كردن تعداد سكس در طول هفته و روز میتواند به درمان زود انزالی کمک كند به طوریكه اگر هفتهای دو بار سكس دارید و آن را تبدیل به هفتهای ۴ الی ۶ بار کنید، بعد از چند هفته مشكل زودانزالیتان تا حدودی رفع میشود.
 5.  استفاده از كانـدوم:
  استفاده از كاندوم و بخصوص از نوع بیحسكننده و تاخیری آن كه در بازار به فراوانی موجود است، میتواند به دلیل كمتر كردن میزان تماس آلت جنسی مردانه، باعث رفع زود انزالی شود. 
 6.  درمانهای روانی و عاطفی:
  یكی از بهترین و موثرترین روش رفع انزال زودرس و افزایش لذت در روابط زناشویی، جایگزینی عشقبازی در رابطه جنسی است، بدیهی است در زمانیكه عشقبازی در رابطه جنسی برقرار باشد و دو طرف در حال عشقبازی با یكدیگرند، دیگر زودانزالی معنی خود را از دست میدهد! كارهایی مثل نوازش، تحریك كلامی و بدنی زن قبل از دخول و كارهایی مانند توجه و دادن احساس قدرت به مرد میتوانند به این مهم كمك كنند. (به طور خلاصه اگر زن و مرد در ابتدای رابطه سكس مشغول عشقبازی باشند به دلیل اینكه رضایت جنسی هر دو طرف ایجاد میشود، زود انزالی به طور كلی برطرف میشود)


 7. درمانهای سنتی و گیاهی:
  دمكرده گل شقایق و دارچین و همچنین سیاه دانه و بخته سنجد در روغن زیتون باعث دیر انزالی یا به اصطلاح سفتی كمر میشود، همچنین مالیدن حنا هم در بعضی از متون قدیمی آمده است ( صحت علمی روشهای فوق تایید نشده و بیشتر تجربیاند تا علمی ! ) سکس درمانی چهار مرحله دارد. در مرحله اول، فعالیت جنسی شروع شده و به صورت معمول ادامه مییابد. در مرحله دوم، وقتی احساس انزال به فرد دست داد، فعالیت جنسی باید فورا متوقف شده و بیمار باید سر‌آلت تناسلی خود را محکم فشار دهد و برای چند ثانیه نگه دارد تا احساس انزال از بین برود. در مرحله سوم، باید برای حدود 2 تا 3 دقیقه صبر کرد و سپس دوباره به فعالیت جنسی ادامه داد. این مراحل باید تا زمانی که دلخواه زوجین باشد، تکرار شود. انجام این روش به تدریج باعث طولانی شدن زمان انزال در مرد می‌شود، البته میتوان به جای فشار دردناک سر آلت برای 2 تا 3 دقیقه رابطه جنسی را قطع کرد و دو مرتبه شروع کرد. زود انزالی در اصل مشكل یا بیماری محسوب نمیشود و میتوان گفت كه این وسواس فكری افراد و اضطراب آنها از داشتن یك رابطه باكیفیت است كه منجر بروز این امر میشود، لذا كاهش اضطراب و حفظ آرامش در كنار كنترل بدن و احساسات با تمرین بیشتر، بهترین راهكار برای پیشگیری و درمان این مشكل هستند. از همه بهتر و مهمتر اضافه كردن عشقبازی به رابطه جنسی است كه اگر با حركاتی چون نوازش و استفاده از كلمات عاشقانه در هنگام سكس، همراه شوند دیگر معنایی به عنوان زود انزالی و عدم رضایت جنسی بین زوجین معنی پیدا نمیكند
  .
تصور می‌شود کسانی که دچار انزال زودرس هستند، در اولین تجربیات جنسی خود برای رسیدن به انزال زودتر به دلایل مختلف فرهنگی و گاهی مذهبی تحت استرس بوده اند و همین تصور و ذهنیت اولیه در طول زندگیشان باعث ایجاد انزال زودرس شده است.

منبع : انجمن بهورزان


برچسب ها: درمان مشکلات جنسی معتادین ، مشکل جنسی و اعتیاد ، درمان زود انزالی معتادان ، مسایل جنسی در دوران ترک مواد ، اثرات مصرف داروهای ترک اعتیاد بر میل جنسی ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 14 فروردین 1392 02:39 ب.ظ

 

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic