در آمدی بر سرمایه اجتماعی (social capital) و امنیت اجتماعی(social security)

چهارشنبه 11 مرداد 1391 05:53 ب.ظنویسنده : مریم بهشتی

 

2.     وضعیت سرمایه ی اجتماعی در حال حاضر در ایران چگونه است؟

3.   مددکاری اجتماعی در احیاء و افزایش سرمایه ی اجتماعی و در نتیجه افزایش ضریب امنیت اجتماعی از چه جایگاهی برخوردار است؟ اصطلاح سرمایه ی اجتماعی قبل از سال 1916 ، در مقاله ای توسط هانی فان(HaniFan) از دانشگاه ویرجینینیای غربی مطرح شد، اما از سال 1980 به بعد مفهوم سرمایه ی اجتماعی به طور اختصاصی وارد ادبیات علوم اجتماعی، به خصوص جامعه شناسی شد که در شکل اولیه اش ابتدا توسط جاکوبز(Jacobs)، بوردیو(Bourdieu)، پاسرون((Passeron، و لوری(Loury)، مطرح و بعدها توسط کسانی چون کلمن(Coleman)، بارت(Burt)، پرتز(Portes)و فوکویاما(Fukuyama بسط و گسترش پیدا کرد(159 ، 1998 ، Wood cock)).

از سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه گردیده است ولی به طور خلاصه سرمایه ی اجتماعی مجموعه ی معینی از ارزشها و هنجارهای غیررسمی است که اعضای گروهی که همکاری در میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند و یا سرمایه ی اجتماعی پدیده ای است که حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت  تعاملات اجتماعی است( بابک جهانی1999). سرمایه اجتماعی یکی از فاکتورهایی است که نقش بسیار مهمی در امنیت اجتماعی یک جامعه دارد و امروزه این سرمایه، نقشی بسیار مهمتر از سرمایه ی فیزیکی و انسانی در جوامع ایجاد می کند و در غیاب سرمایه ی اجتماعی، سایر سرمایه ها  اثر بخشی خود را از دست می دهند. لذا بدون سرمایه ی اجتماعی، پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی، اقتصادی، و امنیتی هموار و دشوار می شود. بدون شک فرسایش سرمایه ی اجتماعی در ایران یکی از دغدغه های اصلی ما در دهه ی 80 خواهد بود. هر قدر در جامعه ای ارزش ها، هنجارهای اجتماعی و تعهدات متقابل میان افراد استحکام یابد، انحرافات اجتماعی مثل طلاق، اعتیاد، جرم، خودکشی و .....  کاهش خواهد یافت. در غیر این صورت و با فروپاشی سرمایه ی اجتماعی، جامعه دچار ضعف، بی نظمی و در نهایت آنومی( Anomi) درسطح گسترده خواهد شد و امنیت اجتماعی آن به خطر خواهد افتاد. سرمایه ی اجتماعی سه رکن اساسی و بسیار مهم دارد که تامین کننده ی امنیت اجتماعی است.

1.                 اعتماد اجتماعی

2.                 مشارکت اجتماعی

3.                 ارزش های مشترک.

    اگر در بین ملت اعتماد اجتماعی کاهش پیدا کند- اعتماد که نسبت به هویت و جایگاه مشترک در بین افراد یک جامعه مطرح است- آن ملت روند رو به زوال را طی خواهد کرد. همین طور ارزش های واحد می تواند به انسجام اجتماعی کمک کند و در نتیجه نظم اجتماعی که زیر بنای امنیت اجتماعی است، فراهم شود. ضمن انکه امنیت در همه ی زمینه ها بدون مشارکت و همیاری مردم و اقشار مختلف جامعه امکان پذیر نمی باشد.

لذا فقدان یا کاهش سرمایه ی اجتماعی منجربه بروز معضلات، بحران ها و تعارضات متعدد اجتماعی می شود. این تعارضات اشکال مختلف و متنوعی دارد ولی شکل قالب آن افزایش مسائل اجتماعی از قبیل اعتیاد، خودکشی و ...... است. در ایران نیز این آسیب به خصوص در چند سال اخیر سیر صعودی را طی کرده است، به طوری که بنا برگزارش دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور، هرساله با رشد 15 درصدی آسیب های اجتماعی مواجه بوده ایم. بدین ترتیب می توان دریافت که میزان سرمایه اجتماعی در جامعه ایران سیر نزولی را طی می کند و چنانچه اقدامی در جهت احیای این سرمایه انجام نگیرد، بدون شک در سال های آتی با بحران انواع نابسامانی های رفتاری و اجتماعی روبرو خواهیم بود که همگی در شکل گیری بحران امنیت اجتماعی دخیلند. حال این سوال پیش می آید که احیای سرمایه ی اجتماعی توسط چه کسانی و با چه رویکردی صورت خواهد گرفت؟ به عبارت دیگر چه اشخاص و سازمان هایی می توانند در تولید و تقویت مجدد این سرمایه در کشور نقش داشته باشند؟ بدون شک پاسخ به این سوال از دیدگاه صاحبنظران متفاوت خواهد بود، اما چیزی که مسلم است همگی به نقش مددکاران اجتماعی به عنوان اشخاص حرفه ای و جایگاه رشته ی مددکاری اهمیت ویژه ای قائلند. به طوری که این اشخاص به عنوان مصلحان اجتماعی می توانند در لایه ها و ساختارهای مختلف جامعه ایفای نقش نمایند. فلسفه ی پیدایش و شکل گیری مددکاری اجتماعی از یک طرف مبارزه با بی عدالتی، نابرابری و تبعیض در سطح جامعه و از طرف دیگر فراهم کردن بستر مشارکت برای همه افراد جامعه به خصوص اقشار پایین جامعه در زمینه های مختلف، پاسداری از ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و همچنین ایجاد اعتماد اجتماعی دربین گروه های مختلف جامعه است و با توجه به سطوحکاری مددکاران اجتماعی- فردی، گروهی، جامعه ای در قادرسازی و توانمند سازی افراد و اقشار مستضعف و آسیب دیده ی جامعه( دختران فراری، کودکان خیابانی، زنان ویژه و خشونت دیده، معتادین و .....)، نقش مددکاران اجتماعی در تولید و تقویت سرمایه ی اجتماعی و در نتیجه امنیت اجتماعی- امنیت عینی و امنیت ذهنی- بیش از سایر رشته ها و حرفه های دیگری باشد. لذا توجه به حفظ سرمایه ی اجتماعی(مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و ارزش های مشترک) به عنوان یکی از متغیرهای تاثیر گذار در امنیت اجتماعی و همچنین به کارگیری اشخاص و افراد حرفه ای همچون مددکاران اجتماعی، مشاوران، روانشناسان و جامعه شناسان در کاهش آسیب اجتماعی که نتیجه ی آن افزایش ضریب امنیت اجتماعی است به عنوان راه حل پیشنهاد می گردد.

نویسنده ی مقاله: یوسف امینی

کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر 


آخرین ویرایش: چهارشنبه 11 مرداد 1391 12:07 ب.ظ

 

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic