مباحث روانشناسی


-1 سم زدایی سرپایی:

در این روش از داروهایی استفاده می شود که باعث رفع برخی از علائم ترک می شوند،(مانند کلونیدین، بوپرنورفین و...). به همراه این داروها از داروهای ضدافسردگی، داروهای ضد درد غیرمخدر، داروهای ضد تهوع، داروهای خواب آور نیز استفاده می شود. با توجه به اینکه مصرف هر کدام از داروهای ذکر شده فواید و عوارض خاص خود را دارد، نظارت حرفه ای و تخصصی در طول انجام سم زدایی ضروری است.

-2 سم زدایی سریع:

در موارد مقاوم، در افراد جوان و در افرادی که از سایر روشهای درمانی فایده نبرده اند از این روش استفاده می شود. در این روش با کمک امکانات بیهوشی و مراقب تهای ویژه و بستری شدن بیمار، سرویس های تخصصی دارویی ارائه می شود.

-3 سم زدایی فوق سریع:

در کسانی که به سایر روشهای سم زدایی مقاوم بوده و تحمل علائم شدید ترک را نداشته و یا قادر به تکمیل کردن برنامه های ترک نبوده اند از این روش استفاده می شود. در این روش ابتدا بیمار تحت بیهوشی سبک قرار می گیرد و در طول این مدت 5 الی 6 ساعت با کمک داروهای ضدافیونی، مواد افیونی از بدن بیمار پاک شده و تنها برخی از بیماران ممکن است پس از اتمام بیهوشی علائم خفیف ترک را تجربه کنند. البته در برخی دیگر تا 72 ساعت کماکان احساس درد و ناخوشی ادامه خواهد داشت. 

پس از سم زدایی با هرکدام از روشهای فوق برای پیشگیری از عود دو کار اصلی باید انجام گیرد.

-استفاده از داروی پیشگیری از عود (نالتروکسون)

-درمان های غیردارویی

برای شروع داروی پیشگیری از عود (نالتروکسون)حتما دوره سم زدایی باید به اتمام رسیده باشد.

4-درمان نگهدارنده (متادون و بوپرنورفین)

درما نهای غیردارویی:

گروه درمانی: امکان صحبت در مورد مشکلات و بررسی و بحث و تبادل نظر در مورد مسائل مربوط به فرایند درمان را فراهم می کند. بعضی معتقدند گروه درمانی بهترین روش برای درمان معتادان است.

خانواده درمانی: پیرامون هر فرد معتاد، خانواده ای در رنج است. دردرمان یا ادامه اعتیاد خانواده نقش بسزایی دارد.

درما نهای شناختی - رفتاری: در این روش که بر مبنای یادگیریشکل گرفته است، بر توانایی انسان در آموختن رفتارهای سازگار و ناسازگار و چگونگی تغییر آن تاکید م یشود.

روان درمانی روان پویشی: در این روش به انگیزه های فردی، ارتباطی و اجتماعی که در طی دوران رشد بر فرد حادث شده و زمینه ساز پیدایش اعتیاد شده است اشاره م یشود.

گروه خودیاری معتادان گمنام(NA): گروههایی هستند که توسط خود معتادان به منظور حمایت از یکدیگر، گفتگو، راهنمایی و ارائه راه حل تشکیل می شود. این گروهها فاقد درمانگر بوده و خود معتادان آنها را اداره می کنند. در این گروهها بر مسئولیت خود فرد در ارتباط با اعتیاد تاکید می شود.این گروه براساس دوازده قدم و دوازده سنت که نمایانگر قاعده و اصول این گرو ههاست، اداره م یشود.

جامعه درمان مدار (TC ) : برنام ههای اقامتی طولانی مدتی هستند که9-12 ماه طول می کشند و بر مبنای خودیاری اند.


 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic