"در جست و جوی خوشبختی "

ببخش

انسانهایی که در زندگی من وارد شده اند و صدمه هایی را به من زده اند و مرا خشمگین کرده اند را هم می بخشم به خاطر آزادی خودم و بدست آوردن دوباره توانایی ام . با بخشیدن این فرد یا افراد ذهنم را از خاطره های سمی پاک می کنم و بدنم را از انرژی های منفی رها می سازم.                                                                                                                        

کسی به موفقیت دست می یابد که.....                                                                            

کسی به موفقیت دست می یابد که خوب زندگی کند ، زیاد بخنند ، زیاد دوست بدارد، احترام افراد عاقل و فرزانه را جلب کرده باشد و کودکان خردسال را دوست بدارد ، دنیا را بهتر از آنچه که یافته است درک کند ، چه با بزرگ کردن یک فرزند صالح چه سرودن شعری زیبا و چه با نجات دادن یک انسان، مورد تحسین منتقدان باشد و خیانت دوستان را تحمل کند و همیشه زیباییهای دنیا را ستایش کند بهترین خصوصیات افراد را ببیند و بهترینها را تقدیم آنها کند زندگی اش الهم باشد و خاطره اش نیایش.          

لذت زندگی                                                                                                           

مقایسه را کنار بگذار آنگاه زندگی واقعاً زیباست مقایسه را کنار بگذار آنوقت می توانی بی کم و کاست از زندگی لذت ببری کسی که از زندگی اش لذت می برد هیچ میلی به تملک ندارد زیرا می داند واقعیتهای زندگی که ارزش لذت بردن دارند قابل خریداری نیستند آرامش                                     راز آرامش درونی بهاین حقیقت می پیونند که شما قادر به تغییر جهان نیستید بلکه قادرید خود را تغییر دهید                                                                                                                  

قهرمان                                                                                                              

در بیشتر اوقات زندگی ام دیگران برایم تصمیم گرفته اند که چه کسی باشم ، چه شغلی داشته باشم ، کجا بروم ، چه کاری را انجام بدهم تا بدان جا رسیدم که از خود دیگران عصبانی شدم و آنوقت بود که تصمیم گرفتم قهرمان بعدی خودم باشم                                                                            

زمان                                                                                                                  

گذشت زمان برای آنهایی که منتظر می مانند بسیار کند برای آنهایی که می هراسند بسیار تند برای آنهایی که زانوی غم بغل گرفته اند بسیار طولانی وبرای آنهایی که به سرخوشی می گذرانند بسیار کوتاه است اما برای آنهای که عشق می ورزند زمان را آغاز و پایانی نیست.                                      

                                    

در حرکت باش تا به بزرگی برسی                                                                                 

 

بزرگی به این نسیت که کجا ایستاده باشیم به این است که به کدام جهت در حرکت باشیم گاهی باید در جهت باد و گاهی مخالف با آن حرکت کنیم آنچه مهم است باید حرکت کنیم نه اینکه بی اراده در گوشه ای                                                                                                            بنشینیم            

کلید آرزوها در دستان شماست

این خواست و اراده ماست که آینده مان را شکل می دهد موفقیت و شکست ما نتیجه عمل خودمان است نه کس دیگری این خودمان هستیم که می توانیم هر مانعی را از پیش پایمان برداریم یا اینکه در این راه پر پیچ و خم گم شوییم انتخاب ما مسئولیتهای ما موفقیتها و شکستهایی ما هر چه که باشند کلید سرنوشتمان در دست خودمان است.                                                                               

خودت باش

کارهایی را بید انجام دهیم که خودمان به آن منتقدیم ، نه انچه مردم فکر می کنند . این قانون که در زندگی ، فکری و عملی دشوار می نماید ، تفاوت پستی و بزرگی را ایجاد می کند . این کار ، با این دلیل دشوار است که همیشه آدمهایی وجود دارند که فکر می کنند بهتر از شما می دانند ، وظیفه تان چیست؟ برای زندگی کردن در جمع ، راحت تر این است که دنبال حرف دیگران برویم و برای زندگی کردن در عزلت و تنهایی راحت تر این است که بر حسب اعتقادهای خودمان زندگی کنیم اما انسان عالی مرتبه ، کسی است که در میان جمعیت ، استقلال شخصی خود را حفظ کند.                                         

درس گرفتن از شکست =موفقیت                                                                                 

اشتباه است اگر باور داشته باشیم که مردم از موفقیت ، موفق می شوند . دراکثر موارد، از طریق شکست های مان است که موفق می شویم . از هیچ قاعده اخلاقی و پند و اندرز نمی توانیم به این اندازه درس بگیریم.                                                                                                       

بزرگ بیندیش

زندگی فردای شما حاصل اندیشه های امروز شماست . اگر امروز نیک بختی را بیندیشید .حاصل آن   برای شما موفقیت و شادکامی است وبرعکس ، اندیشه های بد ، سیه روزی را در پی خواهند داشت.

تنها نباش

کسی که سعی می کند تنها زندگی کند ، هیچ وقت انسان موفقی نخواهد شد . قلب او، اگر به قلب کس دیگری پاسخ ندهد ، پژمرده می شود . ذهن او ، اگر فقط انعکاس افکار خود را بشنود ،پلاسیده می شود. تهیه و تنظیم : امیر محمد جعفری

کارشناس ارشد روانشناسی

 


 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic